Som pripravený na investora?

Som pripravený na investora?
Hľadanie investora – podnikateľského anjela (business angela) pre svoj nápad nie je prvým krokom na ceste k úspešnej investícii, napriek tomu, že mnohí nádejní podnikatelia majú túto mylnú predstavu. Na to, aby sa podnikateľ mohol uchádzať o investora, musí byť adekvátne pripravený.

Pod investičnou pripravenosťou na podnikateľského anjela sa rozumie v ideálnom prípade splnenie nasledovných podmienok:

 • vývoj produktu (výrobok, služba) je dokončený alebo je veľmi blízko pred dokončením,
 • produkt už má svojich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili preukázateľný záujem,
 • podnikateľ do projektu už investoval čas a vlastné peniaze,
 • podnikanie má potenciál rýchleho rastu.

Podnikatelia veľmi často vôbec neuvažujú o tom, aké potreby má investor a zamýšľajú sa len nad tým, čo potrebujú oni sami. Ak podnikateľ uvažuje týmto spôsobom, šanca, že získa investora, je minimálna. Skôr ako sa rozhodnete ísť so svojím podnikateľským nápadom hľadať investora, je potrebné si uvedomiť, aká je odpoveď na otázku: „Čo je pre investorov pri vyhodnocovaní investičných príležitostí najdôležitejšie?“. Vždy sú to samozrejme ľudia a podnikateľský plán. Investori (podnikateľskí anjeli) hľadajú unikátny nápad, reálny podnikateľský zámer, tím schopný zámer zrealizovať a ich hlavným motívom je na investícii zarobiť. Tieto štyri skutočnosti treba mať na neustále na pamäti.

 

Ako nájsť správneho investora

Podnikateľským anjelom sa označuje fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania, pričom okrem kapitálu poskytuje podnikateľovi aj svoje know-how a kontakty. V nasledovnej tabuľke možno vidieť, v ktorej fáze životného cyklu podniku hrajú úlohu investori – podnikateľskí anjeli.

Vývojová fáza podniku Predštartová Štartová Počiatočný rozvoj Expanzia Dospelosť/ zrelosť
Požadovaná miera návratnosti 80 – 100% p.a. 40 – 70 % p.a. 30 – 40 % p.a. 25 – 30 % p.a. 20 % p.a.
Stupeň rizika Veľmi vysoký Skôr vysoký Priemerný Obmedzený Veľmi obmedzený
Ponuka rizikového kapitálu Zakladateľ, rodina Podnikateľskí anjeli Profesionálne fondy rizikového kapitálu (tzv. venture kapitáloví investori)
Kľúčové aktivity Podnikateľské plánovanie Výroba prototypu, vývoj technológie, testovanie podnikateľského modelu, predaj, marketing Marketingová stratégia orientovaná na geografickú penetráciu trhu
Kapitálová potreba 10 000 € ... ...20 000 €...... 250 000 €... 1 mil. € ...... 5 mil. €

 

Som pripravený na oslovenie investora?

Skôr ako sa rozhodnete osloviť investora mali by ste mať kladné odpovede na nasledovné otázky:

 1. Chcete sa podnikaniu venovať na 100 %?
  Investori zvyčajne nemajú radi, ak má podnikateľ viac priorít, je to totiž predzvesť problémov. Na viacerých koňoch naraz sa nedá jazdiť, v takomto prípade určite spadnete a investor to tuší a pri zvažovaní svojej investície to bude brať do úvahy.
  Podnikateľ, ktorí sa uchádza o priazeň investora musí byť pripravení so svojim podnikom ráno vstávať a chodiť s ním spať, venovať mu všetku svoju energiu.
 2. Máte so svojím plánom ambíciu byť najlepší?
  Investori hľadajú unikátne nápady, ktoré majú potenciál uspieť na globálnom trhu.
 3. Máte dostatočný prehľad o svojej konkurencii?
  Viete aký veľký je trh, na ktorom chcete pôsobiť, viete aké sú výsledky vašich konkurentov, aký je potenciál rozširovania sortimentu a geografickej expanzie.
 4. Máte podnikateľský model?
  Podnikateľský model opisuje logiku toho, ako podnik vytvorí hodnotu, ako ju doručí zákazníkom a ako uchová jej výnosy. Zjednodušene možno povedať, že ide o to, na čom a ako bude podnik zarábať.
 5. Máte podnikateľský plán?
  Podnikateľský plán nie je slohové cvičenie, ale popis všetkých kľúčových aspektov vášho podnikania. Investor si z neho musí vedieť urobiť názor na unikátnosť vášho produktu, trhový potenciál, konkurenciu v danej oblasti a bariéry vstupu ďalších konkurentov. Kľúčovou časťou podnikateľského plánu sú finančné projekcie a ich reálnosť.

Pamätajte, že peniaze sú investíciou, investor bude chcieť vedieť prečo by mal získať podiel vo Vašej firme a kedy a ako ho môže predať.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v publikácii Podnikanie pod krídlami anjela (49 najčastejších otázok). Pômôcť v investičnej pripravenosti Vám môžu aj informácie z portálu podnikajte.sk

 

Prevádzkovateľ

Partneri